Isikuandmete töötlemise poliitika

Meie isikuandmete töötlemise poliitika kirjeldab, kuidas su isikandmeid töödeldakse.

Sinu isikuandmete vastutav töötleja on Lyfery Insurance OÜ (registrikood 16585439, aadress Harju maakond, Tallinn, Marati 5/2, 11712, Eesti).

Kui sul on küsimusi isikuandmete töötlemise osas või soovid meiega kontakteeruda, kirjuta palun palun aadressile hello@lyfery.com.

Me järgime andmete töötlemisel Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679 (üldmäärus).

Töödeldavad isikuandmed

Me töötleme järgmisi andmeid:

  • nimi
  • e-posti aadress
  • telefon
  • amet
  • sinu sisend kalkulaatorisse - näiteks vanus, sissetulek, ülalpeetavate arv, soovitud kindlustuskaitse, eelistatud tervisepaketid

Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Oleme välja töötamas uue generatsiooni digitaalset ja isikustatud elukindlustusteenust ning kaardistame hetkel huvi sellise teenuse vastu. Samuti uurime võimalikke valdkondi, kus me saame veelgi rohkem kasu tuua oma potentsiaalsetele klientidele. Me tahame kuulda Sinu mõtteid – mis Sulle meeldib ja mis ei meeldi meie plaanitava teenuse osas.

Me töötleme vanusega seotud andmeid, et aru saada huvi potentsiaalse toote kohta erinevates vanusegruppides

Sinu nõusolekul töötleme Su nime ja kontaktandmeid selleks, et Sind kursis hoida meie arenguga, sealhulgas, millal teenus on turul saadaval.

Andmetöötluse õiguslik alus on sinu nõusolek (üldmääruse artikkel 6(1)(a)). Antud nõusolek on võimalik igal ajal tagasi võtta kirjutades e-mailile hello@lyfery.com

Me võime isikuandmeid töödelda ka siis kui see on vajalik meile kohalduvate juriidiliste kohustuste täitmiseks (üldmääruse artikkel 6(1)(c)).

Me võime isikuandmeid töödelda ka siis kui see on vajalik meie õigustatud huvi eesmärgil (üldmääruse artikkel 6(1)(f)). Sellisel juhul peame tagama, et andmete töötlemine on proportsionaalne ning peame läbi viima õigustatud huvi mõjuhinnangu.

Kellega me võime su isikuandmeid jagada?

Me võime kasutada teenusepakkujaid, kellega võib olla vajalik Sinu isikuandmeid jagada. Sellisteks teenuseosutajateks võivad olla näiteks infotehnoloogia ja veebimajutuse pakkujad, müügi- ja turundusteenuste pakkujad ning raamatupidamisteenuse pakkujad.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Isikuandmeid, mis on kogutud nõusoleku alusel säilitatakse kuni see on vajalik andmetöötluse eesmärgist lähtuvalt või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Sinu poolt.

Sinu õigused sinu isikuandmete osas

Sul on õigus

  • oma isikuandmetega tutvuda;
  • nõuda isikuandmete parandamist ja kustutamist;
  • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;

Kaebused

Kui Sa leiad, et me rikume andmete töötlemisel Sinu õiguseid võid alati pöörduda meie poole e-maili teel hello@lyfery.com. Samuti võid pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) ja kohtu poole.