Lyfery teenused

Aeg on oma tervisedividendid välja võtta

Tervisekäitumise mõju hindamine

Sinu tervisekäitumise vastuste põhjal arvutatakse sinu isiklik Lyfery skoor, mis hakkab mõjutama sinu elukindlustuse hinda ning vastavalt sellele hakatakse sulle maksma ka tervisedividende. Sisuliselt on tegemist iga-aastase soodustusega, mille suurus sõltub sinu Lyfery skoorist.

Skoor muutub aja jooksul oluliselt sisukamaks, sest selle väljatöötamisega oleme alles algusjärgus.

Ennetusele tervisetooted
Ennetusele tervisetooted

Ennetusele suunatud tervisetooted

Skoorile lisaks on sul võimalus osa saada parima kvaliteediga ning olulise soodustusega terviseteenustest, millel on tugev mõju terviseriskide ennetamisele. Nii saad kõik vajaliku oma tervise edendamisel ühest kohast, digitaalselt - ilma paberiteta sekeldamata, oluliselt soodsamalt, kui erinevatest kohtadest samasid tooteid otsides ja ostes ning lõppkokkuvõttes muudab kogu komplekt sinu elukindlustushinna veelgi soodsamaks ehk teisisõnu õiglasemaks.

Pikas perspektiivis tahame pakkuda tervist väärtustavale kliendile palju enamat kui õiglase hinnaga elukindlustust. Tervisekäitumine mõjutab nii palju tahke meie endi elus ja meie ümber. Seetõttu algabki Lyfery kliendi teekond tervisekäitumise küsimustikust. Täna piisab selleks viiest küsimusest, ent töötame teadlastega koostöös selle nimel, et luua siia uut väärtust, mis annaks kasulikku tagasisidet kliendile ning meie saaksime luua uusi tooteid ja teenuseid, mis kliendi tervise teekonda edendaksid ja täiustaksid.

Kindlusta oma elu

Kindlusta oma elu

Loo oma lähedastele rahaline turvalisus ka siis, kui sind ja sinu sissetulekut enam pole.

Kindlustuskaitse kehtib nii haigusest kui õnnetusest tingitud surma korral

Surma korral makstakse kompensatsioon sinu määratud isiku(te)le

Sobib tavapärase laenukindlustuse asemel, kui sul on finantskohustusi või plaanid neid võtta

Lyfery lepinguga on elukindlustusmakse soodsam, sest me arvestame sinu panust sinu tervisesse

Hakkab kehtima järgmisest päevast alates 24h ja üle maailma

Teenusepakkuja Compensa Life Vienna Insurance Group SE

Puuduva töövõime lisakindlus

Puuduva töövõime lisakindlus

Loo oma lähedastele rahaline turvalisus ka siis, kui sind ja sinu sissetulekut enam pole.

Ühekordne hüvitis aitab säilitada maksevõime ja kindlustada edasise toimetuleku juhul, kui peaksid haiguse või vigastuse tagajärjel kaotama töövõime

Kehtib nii haigusest kui õnnetusest tingitud püsiva töövõimetuse korral

Laiendab sinu elukindlustust, puuduva töövõime väljamakse ei mõjuta ega vähenda sinu elukindlustussummat

Hakkab kehtima järgmisest päevast alates 24h üle maailma.

Töövõime kaotuse peab olema määranud pädev riigiasutus vähemalt 12 kuuks

Teenusepakkuja Compensa Life Vienna Insurance Group SE

Tuvasta terviseriskid

Tuvasta varakult oma terviseriskid

Sinu vanust ja sugu arvesse võttev 360-kraadine personaliseeritud terviseaudit.

Koosneb põhjalikust küsimustikust ning 16 näitajat katvast vereproovist

Tulemused on pandud arusaadavasse keelde ja vormi

Tulemustest sõltuvalt võib toimuda ka kordusaudit 6 kuu pärast.

Vereproovide võtmine kas HeBA kliinikus või Synlabi teeninduspunktis

Teenusepakkuja HeBA kliinik

Väärtuslik tervisenõu

Väärtuslik tervisenõu

Tutvu tervisliku eluviisi põhimõtetega.

Kuni 3 nõustamissessiooni aastas vastavalt Sinu vajadusele kas vaimse tervise spetsialisti, toitumisnõustaja või tervisecoachiga üle Minudoc digitervise platvormi

Tasuta 24/7 ligipääs digitaalsetele nõustamismaterjalidele, küsimustikele ja soovitustele

Lisasessioonide võimalus lisatasu eest

Teenusepakkuja Minudoc digitaalne tervisenõustamise platvorm

Lyfery agenditasu

Lyfery agenditasu

Elukindlustusvaldkonna suurim takistus uut väärtust luua seisneb tõsiasjas, et kasumit, mis tekib riskide realiseerimata jäämisest, ei jagata kliendiga. Lyfery hakkab lõpuks avalikult kliendile näitama, mis on tema riski hind ning suunab paremast riski hinnast tuleneva kasu tagasi klientidele, kes oma tervisekäitumisega panustavad ennetusse, st riskide vähendamisse.

Lähtub põhimõttest, et oleme avatud, pakume kliendile turul kõige ausamat hinnastamist, sh näitame ära täpselt kui palju Lyfery ise teenib

Koosneb kahest osast, 6 eurot + 0,003% kindlustussummast kuus. 100 000 euro suuruse elukindlustussummaga lepingu puhul on see 9 eurot kuus (12 eurot juhul, kui lisaks on võetud ka puuduva töövõime lisakindlustus)

Suurima osa Lyfery agenditasust investeerime kliendi tervisekäitumise mõõtmise edasisse arendamisse, et saaksime kliendi jaoks veelgi parema kindlustuskaitse hinna ning väärtuslikku ja uut väärtust loovat infot kliendi jaoks.

Erinevalt kindlustusseltsidest, kes maksimeerivad enda kasumit kindlustusriski võtmisest, on meie eesmärk tänu läbipaistvale hinnastamisele pakkuda kliendile parimat kindlustuse hinda.

Oleme sinu jaoks alati olemas, arendame edasi digitaalset teenust, et saaksid kõike korraldada mugavalt oma ekraani tagant.

Toome sinuni innovatiivseid parima kvaliteediga lahendusi ennetusele suunatud terviseteenustest.

Töötame sügavuti andmekaitse ja digiturvalisuse valdkonnaga seonduvate teemadega.