Näidis maksegraafik

Maksimaalne tervisedividend kokku