Tänasest saab Eestis osta elukindlustust, mille hind sõltub kliendi tervisekäitumisest.

Lyfery asutajad

Pressiteade | 02.04.2024

Kaks elukindlustusvaldkonna tippjuhti, Mihkel Mandre, kes juhtis üle kahekümne aasta Swedbanki elukindlustust ning Indrek Holst, kes tegi sama kakskümmend aastat SEB Elu- ja Pensionikindlustuses, tõid täna ametlikult turule ettevõtte nimega Lyfery Insurance OÜ, mis pakub hea tervisekäitumisega inimestele õiglase hinnaga elukindlustust, mis on pea kaks korda odavam kui turul tegutsevate elukindlustusseltside hind.

Elukindlustusvaldkonna suurim takistus uut väärtust luua seisneb tõsiasjas, et kasumit, mis tekib riskide realiseerimata jäämisest, ei jagata kliendiga. Lyfery hakkab lõpuks avalikult kliendile näitama, mis on tema riski hind ning suunab paremast riski hinnast tuleneva kasu tagasi klientidele, kes oma tervisekäitumisega panustavad ennetusse, st riskide vähendamisse.

Ettevõttel on suured ja ambitsioonikad plaanid. Eesti on esimene testturg, mille põhjal ja pinnalt arendatakse toodet ja teenust edasi ning seejärel on sihikul suuremad Kesk- ja Ida-Euroopa riigid. Eeltöödega alustati juba 2022. aastal ning lõpuks ollakse valmis jagama esimest versiooni tootest Eesti klientidega.

“Tegemist ei ole kindlasti pelgalt parema hinnaga elukindlustustootega, see on tulevikku suunatud lahendus, mis peaks tunnustama ja tagasi andma inimestele, kes juba täna hoolivad nii iseendast kui laiemalt kogukonnast ning aitama ja premeerima neid lisaks paremale hinnale ja tervisedividendidele ka parimate terviseriske ennetavate teenustega”, kirjeldas uut toodet Lyfery asutaja ja tegevjuht, Mihkel Mandre.

“Eestis on täna sada viiskümmend tuhat kehtivat elukindlustuslepingut ning me oleme veendunud, et kümned tuhanded nende omanikest on hea tervisekäitumisega vastutustundlikud eesti inimesed. Meie soov on tõsta tähelepanu keskpunkti ja n-ö pjedestaalile tervisliku elustiiliga inimesed, kuivõrd reeglina pakutakse kindlustusteenuseid pea eranditult tagajärgede leevendamiseks, mitte ennetusele suunatult. Vahet ju tegelikult ei ole, kas me räägime tervisega seotud kuludest, sh elu kindlustamisest, üksikisiku või riigi tasemel. Et ennast mitte lõplikult haigeks istuda, lamada ja süüa, peame juba täna ja ka tulevikus panustama eelkõige ennetusele, mistõttu tõstamegi teenuste keskmesse tervisliku elustiili väärtustamise”, lisas Indrek Holst, Lyfery kaasasutaja.